Integritetspolicy

De personuppgifter som du tillhandahåller oss via de olika formerna av denna webbplats, via e-post, telefon, brev eller på annat sätt, kommer att behandlas på ett absolut konfidentiellt sätt och kommer att införlivas i databehandlingen som de ansvarar för företagen PREDIO PORTIL SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. y APARTAMENTOS PUNTA UMBRÍA S.L.hädanefter ANSVARANDE:

Apartamentos Punta Umbría, S.L.
CIF: B21540570
Postadress: Avda. Ciudad de Huelva, 8 - 21100 Punta Umbría (Huelva)
Telefon: 959314056
Email: info@apartamentoscostaluz.com

Predio Portil Servicios Inmobiliarios S.L.
CIF: B21187141
C/ Méndez Núñez 15, 4ª 21001 Huelva (España)
Telefon: 959314056
Email: info@apartamentoscostaluz.com

Du godkänner uttryckligen överföring av personuppgifter till ANSVARANDE för att uppfylla de syften som är direkt relaterade till de funktioner för vilka de tillhandahölls, allt i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Denna information kommer att användas för att kommunicera med dig, för att fakturera och skicka eller tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har begärt, samt för att skicka dig information om erbjudanden, produkter och tjänster som erbjuds eller som kan erbjudas av THE ANSVARANDE. Dina uppgifter kommer endast att överföras till tredje part när det är nödvändigt att uppfylla den beställning du har gjort via vår webbplats: domänregistrering, kommunikation till leverantörer av produkter och tjänster som marknadsförs av THE ANSVARANDE. Vägran att tillhandahålla den information som krävs i formen av denna webbplats kommer att hindra oss från att betjäna dig.

Dataägaren har alltid rätt att få åtkomst, korrigera och radera sina data, såväl som andra rättigheter, vilket förklaras i tilläggsinformationen. På samma sätt kan användarens samtycke för behandling och överföring av sina personuppgifter återkallas hela tiden. För sådana ändamål räcker en begäran som är adresserad till DEN ANSVARLIGA via e-post med en kopia av ditt ID.

ANSVAREN har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att undvika ändring, förlust, behandling eller obehörig tillgång till personuppgifter som du kan ge oss. På samma sätt garanterar DE ANSVARA konfidentialiteten för de personuppgifter som tillhandahålls, även om de kommer att avslöja för de behöriga offentliga myndigheterna personuppgifterna och all annan information som finns i deras besittning eller är tillgänglig via deras system och krävs i enlighet med de lagliga bestämmelserna och tillämpliga bestämmelser.

Användare garanterar och svarar under alla omständigheter sanningen, noggrannheten, giltigheten, äktheten, relevansen och inte överdrivenheten för de personuppgifter som tillhandahålls och åtar sig att hålla dem vederbörligen uppdaterade

I överensstämmelse med skyldigheten till öppenhet och information som finns i bestämmelserna om skydd av personuppgifter, informerar vi dig om relevanta aspekter om databehandlingen vi gör med de personuppgifter som du kan ge oss genom former av denna webbplats:

Kontaktformulär Predio Portil och Punta Umbría Apartments
Dataskyddsinformation från Predio Portil Servicios Inmobiliarios, S.L. och Apartamentos Punta Umbría, S.L. om databehandling relaterad till kontaktformuläret på webbplatsen 

Predio Portil
Dataskyddsinformation från Predio Portil Servicios Inmobiliarios, S.L.

 • Behandling av kunddata från Predio Portil
  Dataskyddsinformation om behandlingar relaterade till kunder hos Predio Portil Servicios Inmobiliarios, S.L.
 • Databehandling via e-postkommunikation från Predio Portil
  Dataskyddsinformation om behandlingar relaterade till e-post från Predio Portil Servicios Inmobiliarios, S.L.
 • Databehandling vid hänvisning till Predio Portils nyhetsbrev
  Dataskyddsinformation om behandlingar relaterade till nyhetsbrevshänvisningen till Predio Portil Servicios Inmobiliarios, S.L.
 • Databehandling relaterad till reservationer gjorda via Portio
  Dataskyddsinformation om behandlingar relaterade till reservationer till Predio Portil Servicios Inmobiliarios, S.L. görs via vår webbplats


Punta Umbría lägenheter
Information om dataskydd från Apartamentos Punta Umbría, S.L.

 • Kunddatabehandling av Apartamentos Punta Umbría
  Dataskyddsinformation om behandlingar relaterade till kunder hos Apartamentos Punta Umbría, S.L.
 • Databehandling via e-postkommunikation från Apartamentos Punta Umbría
  Dataskyddsinformation om e-postrelaterade behandlingar av Apartamentos Punta Umbría, S.L.
 • Databehandling av hänvisningen till nyhetsbrevet om Apartamentos Punta Umbría
  Dataskyddsinformation om behandlingar relaterade till nyhetsbrevshänvisning till Apartamentos Punta Umbría, S.L.
 • Databehandling relaterad till reservationer gjorda genom Apartamentos Punta Umbría
  Ytterligare information om dataskydd om behandlingar relaterade till reservationer till Apartamentos Punta Umbría, S.L. görs via vår webbplats.
sv_SE

Haz tu reserva